Projenin Amacı

 Yaratıcı yazma çalışmaları öğrencilerin yazma becerisini, yazma tutumunu ve motivasyonunu geliştiren; yaratıcı düşünme, iş birliği yapma gibi 21. yüzyıl becerilerini destekleyen çalışmalardır. Ayrıca öğretim teknolojileriyle zenginleştirilmiş yaratıcı yazma çalışmaları “dijital yerli” olarak tanımlanan günümüz öğrencilerinin dijital yazma becerilerine de katkı sağlayacak çalışmalar içindedir. Sözü edilen tüm bu beceriler yaşam boyu özerk olarak öğrenen ve öğrenmeyi öğrenen öğrenciler için edinilmesi gereklilik olan beceriler hâline gelmiştir. Bu anlamda eğitim öğretim sürecinde yaratıcı yazma çalışmalarına yer vermek önemlidir.

   Proje katılımcısı öğretmenlerle gerçekleştirilen çalışmalardan sonra projenin amaçlarıyla ilişkili olarak hedef öğrencilere ulaşabilmek için öğretmenlerden aynı çalışmaları kendilerine önerilen takvim içerisinde kendi öğrencileriyle uygulamaları istenecektir. Bu süreçte yazma çalışmalarının içeriği paylaşılarak öğretmenlere destek olunacaktır. Öğretmenlerden yaptıkları çalışmaların örneklerini dijital ortamda proje ekibiyle paylaşmaları beklenecektir. Öğrencilerin “minik bir yazar” hâline dönüştüğünü gösterebilmek adına öğrencilerle yapılan çalışmalardan elde edilen ürünler de bir kitap hâline getirilecektir.

  Alanyazına bilimsel bir katkının da sağlanabilmesi için proje kapsamında deneysel bir çalışma da yürütülecektir. Ön test ve son test uygulamaları ile öğretmenlerden ve öğrencilerden toplanan veriler aracılığıyla yaratıcı yazma çalışmalarının öğretmenlerin ve öğrencilerin yaratıcı düşünme becerisine, yaratıcı yazma becerisine, yazma tutumuna, yazma motivasyonuna, dijital yazma becerisine etkisi araştırılacaktır. Yapılan çalışmaların öğretmen ve öğrencilerin yazma becerisi üzerinde olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir.