Hedef Kitle

 Hedef kitlemizi Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan sınıf ve Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Projenin Türkiye’nin tüm bölgelerine ulaşılabilirlik hedefi ile her bölgeden 40 öğretmen ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 Katılımcılar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki yürütücü Doç. Dr. Gökçen GÖÇEN ÖZDEMİREL ve uzman ekip tarafından yapılacak değerlendirilmeler sonucunda mesleki deneyim, çalışılan okul, okutulan sınıflar gibi kriterlere uygun bir şekilde seçilecektir.

• Sınıf ve Türkçe öğretmenleri arasından seçilecek katılımcılar, proje kapsamında dahil olacakları etkinlikleri sınıflarında öğrencileriyle uygulayacaklardır.

 Başvuru sayısının, hedef kitle sayısını aşması durumunda aşağıdaki kriterler doğrultusunda katılımcıların seçilmesi öngörülmüştür.

Seçim Kriterleri:

 Katılımcıların Türkiye’nin her bir bölgesini temsil etmesine dikkat edilecektir.

 Katılımcıların 20 sınıf öğretmeninden ve 20 Türkçe öğretmeninden oluşmasına dikkat edilecektir.

 Katılımcıların cinsiyetlerinin eşit ya da birbirine yakın dağılımına dikkat edilecektir.

 Katılımcıların farklı illerden ve farklı okullardan olması tercih edilecektir.

 Sınıf öğretmenlerinin seçiminde 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde 3. ve 4. sınıfları okutacak öğretmenlere öncelik verilecektir.

 Katılımcıların daha önce benzer bir TÜBİTAK projesine katılmamış olmasına dikkat edilecektir.

 Daha önce yaratıcı yazma yöntem ve tekniklerini sınıfında uygulamayan katılımcılara öncelik sağlanacaktır.

 “Katılımcı Belirleme Formu”, proje web sayfası aracılığıyla kullanılarak; katılımcı seçimi yapılacaktır.

 Katılımcılar proje etkinliklerine kişisel bilgisayarları ile katılım sağlamalıdır.

 Projeye katılmaya hak kazanan öğretmenler; proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri ve yaratıcı yazma sürecini  uygulamayı ve çıktılarını proje ekibiyle paylaşmayı taahhüt edeceklerdir.

 Öğretmenlerin, kurumlarında çalışıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Bununla ilgili asil ve yedek listelere seçilmeleri durumunda çalıştıklarına dair belgeleri sisteme yükleyeceklerdir.