Projenin İçeriği

   Yazma eğitimine gerekli zamanın ayrılmaması, öğrencilerin kendilerini ifade edemeyen bireyler olarak yetişmesine sebep olmaktadır. Kendini doğru bir şekilde ifade edemeyen bir bireyin başarılı olması, yaptığı işte, meslekte fark yaratması ve gelecek nesillere kültür aktarması mümkün değildir. Oysa yazma süreci, öğrencilerin kendilerini ifade edebilme sürecidir. Bu sürecin etkili olarak işleyebilmesi özgür, özgüvenli ve toplumda lider olma rolüne aday bireyler yetiştirmek demektir. Anlatma becerilerinden bir diğeri olan konuşma becerisiyle de güçlü bağlantısı sebebiyle, yazma becerisinin geliştirilmesi yoluyla öğrencilerin kendilerini toplum içinde, sözlü olarak, doğru bir şekilde ifade etmesine de katkıda bulunulmuştur demektir.

    Yazmaya, yazma becerisine ve eğitimine dair sözü edilen sorun, önem ve hedefler doğrultusunda bu proje kapsamında sınıf ve Türkçe öğretmenlerine yaratıcı yazma becerisine yönelik eğitim vermek ve ardından öğretmenlerin sınıflarında uygulayacakları yaratıcı yazma etkinlikleri ile öğrencilerinin yazmanın eğlenceli bir etkinlik olduğuna inanmaları, öğrencilerin yazı yazabildiklerini görmeleri, yazma süreci boyunca kendi gelişimlerini izleyebilmeleri ve yazma sürecinin sonunda bu sürecin bir çıktısı olarak yazarı oldukları bir kitaba sahip olmaları amaçlanmaktadır.